Uglavnom se bavi razvojem i proizvodnjom novih farmaceutskih intermedijera

Uključen je u borbu protiv raka, kardiovaskularnih, mentalnih bolesti i drugim poljima

top_03
head_bg1
 • Bis(2-butoxyethyl)ether

  Bis(2-butoksietil)etar

  Bis(2-butoksietil)etar Butan,1,1'-[oksibis(2,1-etandiiloksi)]bis-;

  Dibutyletherdiethylenglykolu;

  dibutileterdietilenglikolu;

  Eter,bis(2-butoksietil);

  Eter,bis(butoksietil);

  eter,bis(2-butoksietil);

  etar,bis(butoksietil);1,1'-(oksibis(2,1-etandiiloksi))bis-butan

 • 18-Crown-6

  18-Kruna-6

  18-Crown-6 1,4,7,10,13,16-HEXAOXACYCLOOCTADECANE;

  18-KRUN 6-ETAR;

  18-KRUN-6;

  HEXAOXACYCLOOCTADECANE;

  CROWN-18-5-ETHER;

  CROWN ETHER/18-CROWN-6;

  AKOS BBS-00004361;

  JACS-17455-13-9

SAVJETI