Uglavnom se bavi razvojem i proizvodnjom novih farmaceutskih intermedijera

Uključen je u borbu protiv raka, kardiovaskularnih, mentalnih bolesti i drugim poljima

top_03
head_bg1
 • N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
 • Hydrocortisone-Calbiochem

  Hydrocortisone-Calbiochem

  Hydrocortisone-Calbiochem;
  Hidrokortizon, kromatografski standard, Calbiochem;
  Hidrokortizon acetat ImpurityA;
  Prednizolon Impurity1 (Prednisolone EP ImpurityA);
  Prednizolon EP ImpurityA;

  21-trihidroksipregn-4-en-3;
  spojf(kendall);
  Cortanal

 • Terfenadine

  Terfenadine

  TERFENADINE;

  a-[4-(1,1-Dmetiletil)fenil]-4-(hidroksidifenilmetil)-1-piperidinbutanol;

  A1lerplus;Triludma;

  ALFA-[4-(1,1-DIMETILETIL)FENIL]-4-(HIDROKSIDIFENILMETIL)-1-PIPERIDINBUTANOL;

  1-(p-terc-butilfenil)-4-(4′-(hidroksidifenilmetil)-1′-piperidil)-butanol;

  (R)-α-[4-(1,1-Dimetiletil)fenil]-4-(hidroksidifenilmetil)-1-piperidin-1-butanol;

  [R,(+)]-α-[4-(1,1-dimetiletil)fenil]-4-(hidroksidifenilmetil)-1-piperidin-1-butanol

 • Pentoxyverine Citrate

  Pentoksiverin citrat

  Pentoksiverin 1-fenil-1-ciklopentankarboksilna kiselina2-[2-(dietilamino)etoksi]etilestar;

  1-fenil-1-ciklopentankarboksilat;

  1-fenilciklopentan-1-karboksilna kiselina dietilaminoetoksietilestar;

  1-fenilciklopentan-karboksilna kiselina dietilaminoetoksietilestar;

  1-fenil-ciklopentankarboksilikaci2-(2-(dietilamino)etoksi)etilestar;

  1-fenilciklopentankarboksilna kiselina2-(2-dietilaminoetoksi)etilestar;

  Ucb2543;

  Urex

 • Levonorgestrel

  Levonorgestrel

  Levonorgestrel 13-etil-17-alfa-etinil-17-beta-hidroksi-4-gonen-3-on;

  13-etil-17-alfa-etinilgon-4-en-17-beta-ol-3-on;

  13-etil-17-hidroksi-19-dinor-alfa-pregn-4-en-20-in-3-on(+)-1;

  17-alfa-etinil-13-beta-etil-17-beta-hidroksi-4-estren-3-on;

  Microluton;

  Norplant2;

  Norplantii;

  Postinor

 • Hydrocortisone acetate

  Hidrokortizon acetat

  Hidrokortizon acetat (11beta)-21-(Acetoksi)-11,17,21-trihidroksipregna-1,4-dien-3,20-dion;

  11,17-Dihidroksi-3,20-dioksopregn-4-en-21-ilacetat;

  11-beta,17-alfa-dihidroksi-21-acetoksipregesteron;

  11beta17alfa-dihidroksi-21-acetoksipregesteron;

  17-alfa-hidrokortikosteron21-acetat;

  17alfa-Hidrokortikosteron-21-acetat;

  Cortisone Acetate EP Impurity A (Hydrocortisone Acetate);

  HydrocortisoneImpurity3 (Hydrocortisone EP Impurity C)

 • Fudosteine

  Fudostein

  FUDESTEINE;

  Fudostein(R)-2-Amino-3-(3-hidroksipropiltio)propionska kiselina;

  (2R)-2-amino-3-(3-hidroksipropilsulfanil)propanska kiselina;

  (2R)-2-amino-3-(3-hidroksipropiltio)propionska;

  (2R)-2-azanil-3-(3-hidroksipropilsulfanil) propanska kiselina;

  3-[(3-hidroksipropil)tio]alanin;

  (r)-2-amino-3-(3-hidroksipropiltio) propionska kiselina;

  S-(3-HIDROKSIPROPIL)CISTEIN

 • Ebastine

  Ebastine

  Ebastine

  4′-(1,1-Dimetiletil)-γ-[4-(difenilmetoksi)piperidin-1-il]butirofenon;

  4′-terc-Butil-γ-[4-(difenilmetoksi)piperidino]butirofenon;

  Ebastel-OD;

  LAS-90;

  IMp.A(EP):difenilmetanol(benzhidrol);

  EbastineImpurity;

  1-butanon,1-(4-(1,1-dimetiletil)fenil)-4-(4-(difenilmetoksi)-1-piperidin;

  4'-terc-butil-4-(4-(difenilmetoksi)piperidino)butirofenon

 • Danazol

  Danazol

  DANAZOL;

  4-ANDROSTEN-[2,3-D]ISOKSAZOL-17-ALFA-ETINIL-17-BETA-OL;

  17alfa-pregna-2,4-dien-20-ino[2,3-d]izoksazol-17-ol;

  (17A)-PREGNA-2,4-DIEN-2[2,3-D]ISOXAZOL-17-OL;

  17BETA-HYDROXY-2,4,17ALFA-PREGNADIEN-20-YNO[2,3-D]ISOKSAZOL;

  17a-etinil-17b-hidroksi-4-androsteno[2,3-d]izoksazol;

  Bonzol

 • Clopidogrel Bisulfate

  Clopidogrel Bisulfate

  Klopidogrel hidrogen sulfat PLAVIX;

  SR-25990C;

  CLOPIDOGRELBISULPHATE;

  CLOPIDOGRELHYDROGENSULPHATE;

  CLOPIDOGRELSULPHATE;

  SR-25990C, Plavix, metil(+)-(S)-a-(2-hlorofenil)-6,7-dihidrotieno[3Chemicalbook,2-c]piridin-5(4H)acetat, hidrogensulfatna so; metil2-( 2-klorofenil)-2-(6,7-dihidrotieno[3,2-c]piridin-5(4H)-il)acetat sulfat;

  (RS)-Klopidogrel bisulfat

SAVJETI